عشق و بوسه  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 26 مرداد 1395 در ساعت 02:13 ب.ظ

عشق یعنی گوشه چشمان تر 

بوسه ای از آن لبان چون شکر 

مهر یعنی دست تو بر شانه ام 

عشق یعنی یک قدم نزدیکتر 

بوسه ای دادی شدم سرمست مست 

عشق یعنی باز هم بوسی دگر 

... 

(امان از خودسانسوری)

حرم  چاپ

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 در ساعت 03:38 ب.ظ

دِلوم مِخَه هم دلومه نذر امام رضا کنوم

صب تا شَبِه حرم باشوم، اونجی خداخدا کنوم

دلوم مخه روبروی پِنجِره فولاد بشینوم

جای شما سلام بودوم، بِرِی همه دعا کنوم

دلوم مخه نِماشوما وقتی که نقاره زدن

با او آهنگ رضا بوگوم، تا دلومه رضا کنوم

دلوم ای روزا مِگیرَه، همش بِهَنَه میره

به پِنجِرَش مِبِندومش تا عقده هاشه وا کنوم

بِرِی ای که دلوم دیگه به جاهای دیگه نِرَه

دلوم مخه جَلدِش کنوم قاطی کِفتَرا کنوم

آخ که چقد صفا دِرَه یک قورت اُوِ سقا خَنَش

دلوم مخه جای شما ما نیت شفا کنوم

دلوم مخه پیش خدا آقا شِفاعتوم کِنَه

کاش که مِرفت ما خودومه قاطی آهوا کنوم

مادر  چاپ

تاریخ : جمعه 22 مرداد 1395 در ساعت 04:03 ب.ظ

مادر تو را تنها گذاشت و خود رفت؟ 

یا نه، فقط "تو" را گذاشت و خود رفت؟ 

مادر فرشته بود و وقت رفتن 

یک "گل"برای ما گذاشت و خود رفت. 

 

*** 

تقدیم به دوست عزیزی که مادرش او را برایمان به یادگار گذاشت و رفت