حرف آخر  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 شهریور 1395 در ساعت 07:57 ق.ظ

بر دلم نشست و کردم شاد 

درس حرف آخر استاد 

مزد بیریایی ام در عشق 

آفرین بگفت و نمرم داد