از تبار حیدر  چاپ

تاریخ : جمعه 19 خرداد 1396 در ساعت 12:02 ق.ظ
من مرد میدانم مترسانیدم از جنگ
مردی ندیدم بینتان؛ تکفیر و نیرنگ
من از تبار حیدرم، ای نهروانی
تا دست بر قبضه نبردم گم شو الدنگ