حرف آخر  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 شهریور 1395 در ساعت 07:57 ق.ظ

بر دلم نشست و کردم شاد 

درس حرف آخر استاد 

مزد بیریایی ام در عشق 

آفرین بگفت و نمرم داد

مادر  چاپ

تاریخ : جمعه 22 مرداد 1395 در ساعت 04:03 ب.ظ

مادر تو را تنها گذاشت و خود رفت؟ 

یا نه، فقط "تو" را گذاشت و خود رفت؟ 

مادر فرشته بود و وقت رفتن 

یک "گل"برای ما گذاشت و خود رفت. 

 

*** 

تقدیم به دوست عزیزی که مادرش او را برایمان به یادگار گذاشت و رفت

خلاص  چاپ

تاریخ : شنبه 26 تیر 1395 در ساعت 07:08 ب.ظ

هرچند که ... (نقطه چین) ولی تنهایم 

من چشم براه دیدن فردایم 

"یک بار خلاصم کن و پاسخگو باش" 

پس کی به تماشای جمالت آیم؟

فال  چاپ

تاریخ : دوشنبه 14 تیر 1395 در ساعت 12:52 ب.ظ

فال زدم... حافظ شیرین سخن 

داد عجب مژده خوبی به من 

گفت که بگذر تو ز قیل و ز قال 

می بزن و می بزن و می بزن

آه  چاپ

تاریخ : جمعه 11 تیر 1395 در ساعت 10:16 ب.ظ

دیرگاهی است که آهم شده دم را همدم

دم بدم آه کشم، بازدمی از پی دم

در دلم بود که غم را ببرم از دلتان

بگذر ای دوست ز آهی که کشیدم از غم

بیخبری  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 1 تیر 1395 در ساعت 05:48 ق.ظ

هرکه دارد به سرش شوق وصال یارش 

ای خدا کاش نیافتد گرهی در کارش 

دیرگاهی است کزو هیچ ندارم خبری 

"هرکجا هست خدایا بسلامت دارش"

بوی عاشقی  چاپ

تاریخ : جمعه 21 خرداد 1395 در ساعت 09:19 ق.ظ

دفترم باز پر از طرح شقایق شده است 

پشت جلدش اثری، شبیه قایق شده است 

گوشه هر ورقش خطخطی شعر و غزل 

یعنی که دلم دوباره عاشق شده است

( تعداد کل: 34 )
   1       2       3       4       5    >>