نگاه  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 در ساعت 08:13 ب.ظ

(هوالمحبوب) 

سهم من از زلال چشمان تو 

نگاه دزدانه در آیینه هاست 

حرمت دزدیدن یک ستاره 

حلالترین حلال آئین ماست 

رأی به زندانی من داده ای؟ 

بهشتتر از بهشت بندت کجاست؟